четвртак, 17. новембар 2011.

Предлози за измену Нацрта закона о основном образовању и васпитању

Додајте натпис
Сагласно објави Министарства просвете и науке у току је јавна расправа о Нацрту закона о основном образовању и васпитању.
Имајући у виду значај овог закона за све који су укључени у образовно васпитни процес у основним школама на веб страни је шаблон писма Министарству просвете и науке. Овај шаблон можете да мењате додавањем својих предлога и своје аргументације.
Да би наше иницијативе имале смисла и да би их Министарство уважило пожељно је следеће:
  • Допунити допис неопходним подацима и евентуално проширити предлог
  • Послати допис електронском поштом на адресу Министарства уз навођење свих неопходних података о пошиљаоцу
  • Одштампати допис, потписати га и послати препорученом поштом Министарству
  • Послати допис другим заинтересованим странама уз молбу да допис допуне и да га пошаљу Министарству како обичном поштом тако и електронском поштом. Листа потенцијалних заинтересованих страна су: струковна удружења, привредне коморе, универзитети, факултети техничких наука, средње техничке школе, средње економске школе,  синдикалне организације, удружења родитеља, локалне самоуправе, политичке странке, итд.
  • Замолити колеге у школи у којој радите да подрже предлог измена Нацрта закона о основном образовању и васпитању тако што ће потписати исти. Овако потписан предлог послати препорученом поштом Министарству
  • Преко социјалних мрежа (Фејсбук, Гугл+, ...) проследите линк ка овом посту и предлогу из овог поста или креирајте сопствени предлог уз молбу да ураде као што је горе наведено.
  • Унесите измене у предлог за измену Нацрта на наведеној адреси.
  • Осмислите сопствену кампању за измену Нацрта закона сагласно вашем виђењу исте и вашим могућностима.
Предложени Нацрт закона је системског карактера. Учинимо напор да измене буду у складу са потребама свих који су укључени у васпитно образовни процес. 
У наведеном предлогу су наведени предлози за следеће измене

Члан 1.

Члан 24. став 3. Нацрта се мења и гласи
Обавезни предмети у првом циклусу су и свет око нас, природа и друштво, а у другом циклусу историја, географија, физика, биологија, хемија, техничко и информатичко образовање и информатика и рачунарство.
алтернативно
Обавезни предмети у првом циклусу су и свет око нас, природа и друштво, а у другом циклусу историја, географија, физика, биологија, хемија, техничко и информатичко образовање и дигитална писменост.

Члан 2.

Члан 30. став 2  Нацрта се мења и гласи:
Одељење истог разреда може да има до 25 ученика.

Члан 3.

Члан 49. став 5  Нацрта се мења и гласи:
Школа је дужна да има регистрован домен на коме је постављена веб презентација школе са свим релевантним подацима и која мора бити ажурна.

Образложење је дато у документу на наведеној страни (https://docs.google.com/document/d/1k9X4vlRnrUBlwGu-k5V39KIeJVJzHjMa7HKC3frsU_c/edit?hl=en_US).

Милан Милошевић
milanmilosevic@milanmilosevic.in.rs
Смедеревска Паланка