недеља, 18. новембар 2012.

Есеј и студија случаја - полемичко-документаристичка и истраживачко-аналитичка форма -- by Љубитељи финих вебинара (Fans of Fine Webinars)

Вебинар je организован као подршка конкурсу за конференцију "Комуникација - интеракција - акција" али су добродошли сви заинтересовани за теме. Предвиђена је и послевебинарска активност: звоно на друштвена расправу на простору веб-алата Mightybell